Först runt Purkijaur

Ledarklungan passerade nyss Purkijaur efter 17mil och väntas gå i mål om ca. 40min. Först runt Purkijaur var Øyvind Moen Fjeld.

The leading pack recently passed Purkijaur at 170km’s and are expected to finish in about 40 mins. First round Purkijaur was Øyvind Moen Fjeld.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Red Bull Nordenskiöldsloppet ( facebook )
  • Video URL : https://facebook.com/474634819389164