Tekniska nämnden 23 juni

0
Tekniska nämnden beslutade vid sitt möte den 23 juni bland annat om en höjning av vatten- och avloppstaxans brukningavgift med tio procent. Detta innebär...

Från bilsamhälle till hållbar mobilitet

0
Webinarium: Skiftet från ett fokus på bilburen mobilitet och parkering till alternativa, mer hållbara mobilitetslösningar kopplade till kvarteret eller fastigheten pågår i hela Sverige....

Midsommarhälsning till Ungdomar från Region Gotland 2021

0
Inför midsommarhelgen vill vi uppmana alla ungdomar på Gotland att fira midsommar under trygga former.

Våld i nära relationer – Language Tigrinja

0
Regional Director, police, social services, prosecutor, Gotlandshem and the school describe how the public organizations on Gotland work together to prevent violence and provide...

Förbättring av fastighetsgränser på Gotland – DiSa – Digital samhällsbyggnad

0
I Region Gotlands stora digitaliseringsprojekt DiSa, Digital samhällsbyggnad, handlar en del om att kontrollera och förbättra kvaliteten på alla fastighetsgränser inom detaljplanelagt område på...

Lions stipendieutdelning 2021 – tlll kulturskoleelever

0
I tisdags eftermiddag hade vi en liten samling utanför Kulturskolan då fyra av våra elever uppmärksammades med stipendier från Lions. Även i år fick...

Politikerfika – Helena Högberg & Jesper Skalberg

0
Ett inslag i Kulturenhetens serie Politikerfika. En kulturskapare ställer en fråga till en utvald politiker över en kopp kaffe. Här möts Helena Högberg, danspedagog...

Föreläsning "Tips från en autist"

0
Den här föreläsningen anordnades av Anhörigstödet på Hälsofrämjande enheten, Socialförvaltningen. Jonas Wik har diagnosen Autism och ger i sin föreläsning tips på hur du...
- Advertisement -

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR