Hem Kanaler - Allmänna Sången Visby

- Allmänna Sången Visby

Allmänna Sången Visby är en kör som alltid söker nya utmaningar och har under de senaste decennierna framfört flera verk skrivna för kören, bl a folkmusikverken Volund och Utlottningen. Verken har vunnit eko i Körsverige och spritts över världen. Vi är en av Sveriges äldsta profana körer, bildad 1844. På vår repertoar finns bl a folkmusik, jazz, visa och klassiskt. Dirigent är Mats Hallberg.