Regionfullmäktiges sammanträde 19 september

Regionfullmäktige sammanträder med start klockan 13.00.
Platsen för sammanträdet är Ljusgården Visborg.

Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se