Premiär för processledarutbildning för Region Gotland förstelärare

Hösten 2022 så drar Region Gotland igång en processledarutbildning för sina förstelärare samt linjeledarna vid Gotlands folkhögskola i samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland. Utbildningstillfällena löper på fram till slutet av 2023. Syftet är att vässa kompetensen i att leda kollegor.