Film om Gråboskolans arbete med Läsmedaljen – vad tycker eleverna?

Sedan läsåret 2013/14 arbetar Gråboskolan tillsammans med Gråbo bibliotek kring tidig läsinlärning i ett projekt där elever i årskurs tre prisas med läsmedaljer. Här kan du lyssna på vad eleverna tycker om detta.