Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat arbete med Agenda 2030?