Psykologens 3 tips för en avkopplande semester – Region Gotland

Karin Alvinge, psykolog på Barn- och elevhälsan på Region Gotland ger tre tips för en avkopplande semester.