Fysisk aktivitet vid övervikt och fetma

Fysioterapeut Johanna Danielsson informerar om fysisk aktivitet vid övervikt och fetma. Primärvårdens sjukgymnastmottagning, Region Gotland.