Studenten 2022 – Utspring från Wisby Strand

Livesändning från Wisbygymnasiets och gymnasiesärskolans studentutspring på Wisby Strand, 10 juni 2022.