Läs med ditt barn – om projektet Bokstart

Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5 år.

Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Satsningen genomförs av barnhälsovården, biblioteket, förskolan, öppna förskolan och familjehemsenheten, tillsammans med familjer.

Läs mer här: https://gotland.se/bokstart