Äldreomsorgslyftet fortsätter på vuxenutbildningen

Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet fortsätter på vuxenutbildningen som gör det möjligt för personal inom äldreomsorgen att varva jobb med utbildning för att bli undersköterskor. Eleverna Aron och Mats är snart färdiga undersköterskor efter nästan två års utbildning – hör de berätta om utbildningen och om studieupplägget.