Möt Engla i Hemtjänsten Visby

Engla berättar om varför hon började jobba i hemtjänsten.