Anestesi- och operationsavdelningen

Ta del av hur det är att arbeta på anestesi- och operationsavdelningen på Visby lasarett!