Följ med in till korttidsboendet i Visby

I april 2022 invigdes Gotlands nya korttidsboende. Följ med in till ett modernt boende med 40 enkelrum och med välfärdsteknik. Här kan de som vistas för vardagsrehabilitering, växelvård eller i väntan på flytt till särskilt boende få pröva nya teknik som kan underlätta i vardagen. Exempel på det är läkemedelsautomater, automatiska sängar och tillsynskameror.