Varför valde jag det här yrket

Varför valde jag det här yrket?