Välkommen till Gotland

Välkommen till Gotland hälsar regiondirektör Peter Lindvall!