Alla behövs på Gotland – ett av många regionala utvecklingsprojekt på Gotland

Känner du till utvecklingsprojekten som pågår på Gotland? Region Gotland är med och finansierar flera, bland annat projektet Alla behövs på Gotland.

Var med och utveckla Gotland du också! Läs mer om olika projekt och hur du söker regionala projektmedel på gotland.se/projekt

Läs mer om projektet på tillvaxtgotland.se

Denna film är producerad för Vägar till hållbar utveckling, ett projekt med finansiering från Region Gotland och Tillväxtverket.