Avslutande seminarium – DigITal äldreomsorg på Gotland

Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för att brukarna ska få ännu bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa oss när vi blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vår vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att det finns tid för det viktiga mötet med brukarna.

DigITal äldreomsorg på Gotland är ett projekt finansierat med pengar från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet pågår mellan 2019 och 2022. Det handlar om att kompetensutveckla medarbetare och chefer på särskilda boenden runt om på Gotland.

Genomförandefasen av projektet tar slut i och med årsskiftet och DigITal äldreomsorg går in i sin avslutande fas. Torsdag 10 februari ca 8:30-12:00 kommer vi genomföra vårt avslutande seminarium.