Fysisk aktivitet för barn och ungdomar 6 – 17 år

Primärvårdens sjukgymnastmottagning, Region Gotland och sjukgymnast Emma Ferronato informerar om fysisk aktivitet för barn och ungdomar 6 – 17 år.