Fysisk aktivitet för barn och unga

Primärvårdens sjukgymnastmottagning, Region Gotland och sjukgymnast Emma Ferronato informerar om fysisk aktivitet för barn och unga.