Fysisk aktivitet för barn 0 – 5 år

Primärvårdens sjukgymnastmottagning, Region Gotland och sjukgymnast Emma Ferronato informerar om fysisk aktiv för barn 0-5 år.