Regionfullmäktige 13 december

Måndag 13 december
Klockan 13.00

Ordförande och presidiet finns på Visborg
Ledamöter och ersättare deltar digitalt

Kallelse och handlingar finns på gotland.se