De studerar till undersköterskor inom ramen för Äldreomsorgslyftet

Liselotte Lerberg och Mikael Björklund är två av all den personal inom äldreomsorgen på Gotland som studerar till undersköterskor.