Regionfullmäktige 25 oktober 2021

Här webbsänds Regionfullmäktige för Region Gotland den 25 oktober.
Mötet sker på Visby Strand och handlingar finns att ta del av på www.gotland.se