Föreläsning till anhöriga: bemötande och förhållningssätt vid demenssjukdom

Den här föreläsningen riktar sig till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Lina är Silviasyster och ger tips på hur du kan bemöta och förhålla dig till de olika situationer som kan uppstå.

Föreläsningen anordnades av Anhörigstödet på Socialförvaltningen, Region Gotland. Läs mer om Anhörigstödet på www.gotland.se/anhorigstod