Skogens Kraft

”Skogens Kraft” är ett initiativ och samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som ska stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas.

Läs mer om projektet på: www.skogenskraft.se

Skogens alla resurser har utgjort försörjning för oss sedan vi befolkade landet. Idag är stort fokus på råvaruproduktionen till skogsindustrin och en snabbt växande bio-industri. Skogens mångbruk vill bidra till att affärsmässigt utveckla alla skogens värden – de sociala, de biologiska och de ekonomiska.

Målet för projektet är ”att organisera befintliga och nya mångbrukare med skogen som bas för att skapa tillväxt och utveckling i företagen. Det förväntade resultatet vid projektets slut (2022) är att det finns ett nätverk för mångbrukare omfattande 100 mångbruksföretag med skogens som bas i Småland och på Gotland.

Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Projektet pågår perioden 2020 – 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation.

Transkription:

Kan inkomster från Gotlands skogar växa snabbare än träden?

Gotland har mycket skog. Våra skogar är en enorm och viktig resurs som skulle kunna användas mer.

Efterfrågan på skogsråvaror har fördubblats de senaste 60 åren. Ändå har inkomsterna för Sveriges skogsägare halverats, delvis som en följd av internationell konkurrens.
Men genom att förädla skogens tillgångar på flera sätt får vi fler möjligheter att långsiktigt försörja oss och leva av skogen.

”Skogen är en fantastisk plats för upplevelser. Den går vår verksamhet ännu fler ben att stå på, allt ifrån skogsyoga och guidade naturvandringar till ett skafferi för materialutvinning.” /Helen Hafdell, Rute

Skogen kan brukas på många sätt, allt ifrån…
träförädling
hantverk
och turism
till mat från skogens skafferi.

Projektet Skogens kraft organiserar mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län.

”Idag deltar drygt 100 företag aktivt och ett tiotal företagare här på Gotland är med i vårt demogårdsprogram. Målet är att vi ska ha ett stort affärsstödjande nätverk för skogens mångbrukare vid projektets slut 2022.” /Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Gotland.

Tillsammans kan vi utveckla våra landsbygder och växa snabbare än skogen.

Var med och utveckla Gotland. Läs mer på gotland.se/projekt

Region Gotland