Lyckåkerskolan har börjat använda hundar i sin pedagogiska verksamhet

Lyckåkersskolan i Visby har läsåret 2021/22 börjat använda hundar som en del av den pedagogiska verksamheten. Det är borderterrierna Kajsa, Myrra och Agnes som tillsammans med hundföraren och stödpedagogen Lena som ska fungera som ett stöd och bland annat bidra till att öka elevers koncentrationsförmåga.