Lever du i en familj där en vuxen har ett beroende?

Du som lever i en familj där någon vuxen dricker för mycket, använder droger eller spelar om pengar på ett problematiskt sätt, har rätt till information, råd och stöd.

I barnsamtal träffar vi dig tillsammans med en vuxen som inte har dessa problem. Det kan till exempel vara din andra förälder eller en annan släkting.
Läs mer på www.gotland.se/barnsamtal