Hur har det gått med vaccinationerna på Gotland?

För 7 månader sedan startade vaccinationerna här på Gotland, hur har det gått? Ibland behöver man stanna upp och reflektera. Vi ställde därför några frågor till vaccinsamordnare Christine Senter.

#gotland #visby #regiongotland