Invigning av Pilgrimskapellet

Pilgrimsvandring växer som turistmål. Under vintern och våren har förändringsarbeten pågått i Visby domkyrka. Entrén i västra tornet har byggts om och vapenhuset iordningställts till ett pilgrimskapell och en helt ny ikon ska få sin plats. Hur påverkar det kulturarvet?