3D-visualisering – DiSa – Digital samhällsbyggnad

Med hjälp av 3D-modeller blir det lättare att se och förstå hur tänkta byggprojekt kan se ut och fungera tillsammans med befintlig bebyggelse. Se hur Region Gotland utvecklat arbetet med 3D-visualiseringar i projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad.

Läs mer på gotland.se/disa

DiSa-projektet genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel.