Digital anhöriggrupp 18+

Anhörigstödet på Hälsofrämjande enheten inom Socialförvaltningen riktar sig till alla anhöriga från 18 år. Med start i mars bjuder de in till digital grupp med tema samtal om livet.