Förstudie Digital dialog

Genom att prata med näringsliv, civilsamhälle, boende och besökare ville vi i förstudien Digital dialog ta reda på vad kunder och användare prioriterar och tycker är viktigt för att Samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland ska kunna förbättra service, tillgänglighet och delaktighet.

Förstudien ledde fram till en ansökan till Tillväxtverket om medel för ett projekt baserat på det vi lärde oss i förstudien.

I december 2020 fick vi besked att Region Gotland beviljas åtta miljoner kronor till projektet Digital dialog.

I maj 2021 kör vi igång!

Ta en titt på filmen om du vill veta vad vi kom fram till!

Läs mer på gotland.se/digitaldialog