Så lånar du en surfplatta

Nu kan alla över 65 år låna en surfplatta helt kostnadsfritt via biblioteket.
Mer information på www.gotland.se/surfplatta

Detta är ett projekt mellan Hälsofrämjande enheten och Biblioteken på Gotland.