Videogrupper för seniorer

Låt oss träffas digitalt när vi inte kan ses i verkligheten!
Hälsofrämjande enheten fortsätter under våren 2021 att erbjuda videogrupper för seniorer. Här berättar Ulla, en av våra tidigare deltagare, om hur hon tyckte att det var att delta i videogrupp.