Sommarhälsning från ledningen 26 juni

Regionstyrelseförvaltningens chef Peter Lindvall och biträdande förvaltningschef Karolina Samuelsson önskar en trevlig sommar och ger en bild av vad som väntar efter semestern.