Vilka effekter kommer Registerkarte-GML ha på Region Gotland och DiSa-projektet…

Syftet med Lantmäteriets nya DRK-avtal, och tillhörande standard, är att Lantmäteriet vill uppnå en enhetlig och högre kvalitet i registerkartans innehåll samt standardisera sättet att utbyta information i ett gemensamt format (registerkarte-GML). Se vilka effekter RKGML kommer att ha för Region Gotland. Medverkande är Erik Lind, Kartingenjör och delprojektledare för DiSa på Region Gotland.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • SGROUPSolutions ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=BsCmi-26VS8