Luftvärnskanonvagnar på Gotland

Gotland pekas ut som ett viktigt strategiskt område mitt i Östersjön. Nu pågår utvecklingen av ett nytt krigsförband och till detta skall luftvärnskanonvagnar tillföras. Vi påbörjar nu rekryteringen av personal till dessa plutoner.

VIDEOKÄLLA – videon är delad från


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Försvarsmakten Inblick ( youtube )
  • Video URL : http://www.youtube.com/watch?v=ZYioG18eTCw