Tillsammans för ett starkare Gotland. Seminarium på Rakeldagen 2018.

Gotlands strategiska läge mitt i Östersjön är både en styrka och en utmaning. Förberedelserna för att bygga upp det nya totalförsvaret har påbörjats i nära samarbete med både lokala, regionala och nationella aktörer. Hur bygger vi upp ett nytt starkt totalförsvar på Gotland och hur säkerställer vi kommunikation med omvärlden i händelse av kris?
Talare: Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare Länsstyrelsen Gotland, Peter Molin, länsråd Länsstyrelsen Gotland

VIDEOKÄLLA – videon är delad från