Eva Nypelius om landsbygd och företagande

Vi behöver ordning och reda i regionens ekonomi. Vi kan inte långsiktigt bedriva verksamhet genom att sälja ut fastigheter och leva på reavinster. Under de rödgrönas 8 år i ledningen har regionens kostym växt med en alltför hög kostnadsutveckling, den måste bromsas för att trygga välfärden framåt. Regionen måste effektivisera och samtidigt jobba med ett nära ledarskap och lyssna in medarbetarnas förslag. Det behövs ett nytt ledarskap för framtidstro på Gotland!

Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför vill vi sänka skatterna på arbete och företagande. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att arbeta och driva företag. Med fler som jobbar stärker vi hela landets ekonomi!

Centerpartiet saknar en tydlig vilja från den politiska majoriteten att ta det upplevt dåliga företagsklimatet på allvar och sätta sig in i företagarnas förutsättningar. Regionen har tagit ett program för förbättrat företagsklimat och det är en bra ambition men vi saknar det politiska engagemanget. Utan en bättre fungerande företagspolitik är chansen att företagsklimatet blir betydligt bättre på Gotland än idag inte sannolikt.
Centerpartiet menar att företagens problem och behov på kort och lång sikt måste få ett betydligt större fokus i det politiska beslutsfattandet än idag. På samma vis behöver den service och byråkrati som idag omgärdar företagande förenklas och göras mer effektiv.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Centerpartiet Gotland ( facebook )
  • Video URL : https://facebook.com/1007065972787722