Centerpartiet driver att en Kriskommission måste …

Centerpartiet driver att en Kriskommission måste tillsättas i Sverige på grund av årets torka. Detta extremläge kommer troligen få negativa effekter på livsmedelsproduktionen flera år framöver. Alla stenar behöver vändas för att skadan skall kunna minimeras. Kommande klimatförändringar kommer kräva mera lokal mat, vi kommer inte kunna förlita oss på så mycket import som idag. Här samtalar Lars Thomsson med Centerkandidaten Kristian Gustafsson från Grötlingbo om läget.


VIDEOKÄLLA - videon är delad från
  • Centerpartiet Gotland ( facebook )
  • Video URL : https://facebook.com/1861759047264850