Region Gotland har satsat på en ny filmbil som hi…

Region Gotland har satsat på en ny filmbil som hittar stopp i vatten- och avloppsledningssystemen. På så sätt kan rören lagas snabbt, och läckage ut ur eller in i rörsystemen minimeras.
Detta arbete är väldigt lyckosamt och sparar i slutändan mycket pengar.
Se filmen där drifttekniker Pelle Brobäck visar bilen.