Gotlands första vårdhundsteam

Bingo klarade provet.

Video/Youtube Region Gotland