Wasa Dredging in the harbor of Visby in March 2017

Vem blir inte imponerad av denna pjäs till grävmaskin i Visby hamn vid muddring
Publicerades den 29 mars 2017

Wasa Dredging i Visby hamn mars 2017
Filmat av Olof Söderberg Visby

Wasa Dredging in the harbor of Visby in March 2017
Filmed by Olof Söderberg Visby

Video/Youtube Olof Söderberg