Wasa Dredging in the harbor of Visby in March 2017

Vattnet forsar vid Lantmännen och bildar ett veritabelt vattenfall.
Publicerades den 4 mars 2017

Vattenfallet vid Lantmännen 3 mars 2017
Filmat av Olof Söderberg Visby

The waterfall at Lantmännen March 3, 2017
Filmed by Olof Söderberg Visby

Video/Youtube Olof Söderberg