Tillverkning av verivorst 2016

Äkta mathantverk.
Publicerades den 12 nov. 2016

Tillverkning av traditionell estnisk verivorst dvs en slags blodkorv.

Video/Youtube GunnarFardelin