Skogsbrand Gotland 1992

Skogsbranden på Gotland 1992 var då den största i modern tid. Röken från branden orsakade utryckning i Finland!
Filmen visar lärdomar. Ärliga slutsatser från alla inblandade verksamheter. Präglas av ödmjukhet, insikt om var o ens svagheter och en vilja att förbättra och samarbeta än mer.
Räddningstjänsten, Försvarsmakten (hkp, vpl, hemvärn, ledning), lantbrukare, åkerinäring, Polisen, kommunen, länsstyrelsen, Radio Gotland (all media), privatpersoner, Cementa (maskiner) och fler – ALLA hjälptes åt!
Idé och beslut om att göra en film om lärdomarna kom från Jan Bejrum, dåvarande räddningschef.
Undertecknad flyttade 1994 till Räddningstjänsten för att arbeta strategiskt med kommunikation (uppbyggnad av org f kriskommunikation mm). Filmen är en beställd produktion, gjord av en mycket kompetent filmare, Arne Carlsson, Fårö (som filmat med Bergman).