Smöjen på nordöstra Gotland i Januari . Ca 2,5 kg.