Boden 2015 – Danskonsert

Lets dance – släng er i väggen…

Publicerades den 17 okt. 2016

Folkdansringen Övre Norrland tillsammans med Hemvärnets Musikkår Norrbotten i ett framträdande i Boden, där Gellmalaget deltog med fem dansare, en dräktklädd och fyra i sekelskifteskläder. Sekelskiftespar och dräktpar dansar växelvis Pas d´Espagne/Spadespa och två varianter av Vindeliska för att gemensamt avsluta med Brittapolka.

Video/Youtube Gellmalaget